+36-99-798-703 / 706 / +36-70-720-80-71 info@C-19.hu

Általános Szerződés Feltételek

Besthetics I.M.C.” Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződés Feltételek

(ÁSZF)

hatályos: 2021. április 19. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

c-19.hu

 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák az „Besthetics I.M.C.” Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Aradi utca 22., adószám: 26236234-2-42), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján és annak megfelelve Önnek lehetősége van, hogy Ön tárolja és előhívja a jelen ÁSZF-t akként, hogy az ÁSZF-et egy külön fájlformátumban („pdf” vagy „doc”) letöltheti számítógépére (letöltés lehetősége biztosított).

Ezúton tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön nem minősül fogyasztónak, úgy a jelen ÁSZF azon rendelkezései kapcsán, amelyek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Ektv.”) 5. § (2) bekezdése alapján kerültek rögzítésre, a felek kölcsönös megállapodással eltérhetnek.

Impresszum – Üzemeltetői adatok

Név: „Besthetics I.M.C.” Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1062 Budapest, Aradi utca 22.

Levelezési cím: 1062 Budapest, Aradi utca 22.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-09-309386

Adószám: 26236234-2-42

Képviselő: Éger Jonathan Chaim

Telefonszám: 06 70 720 8071

E-mail: info.besthetics@gmail.com

Honlap: https://c-19.hu

Alapvető rendelkezések:

A jelen ÁSZF-ben rögzítettek kapcsán különösen, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályok irányadóak:

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;

 • 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról;

 • 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról;

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

A jelen szabályzat módosítható, amely módosítás kizárólag azon szolgáltatások esetében irányadó, amelyet Ön megrendelésekor kifejezetten elfogadott.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

A honlapon a megvásárolható termékek és szolgáltatások lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

Az adatbeviteli hibák javítása – felelősség a megadott adatok valóságáért:

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. A Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Eljárás hibás ár esetén:

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 50 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 100 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Regisztráció/Vásárlás

Regisztráció:

Amennyiben vásárolni szeretne, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a nevét, számlázási és szállítási adatait, e-mail címét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a regisztrációs feltételek elfogadása is. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/ szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni.

A regisztráció kötelezettségekkel nem jár.

Önnek lehetősége van arra is, hogy regisztráció nélkül vásároljon az oldalon. Ebben az esetben ugyanúgy a Kosárba helyezheti a kiválasztott terméket, azonban a rendelés véglegesítéséhez nem szükséges a Regisztrációt elvégezni. A Kosár megnyitását követően a „Vásárlás regisztráció nélkül” gombra kattintással, csak a rendelés beazonosításhoz szükséges adatokat kell megadni, amelyek a következők: Név, E-mail cím, Szállítási cím (amennyiben eltér számlázási cím), Fizetési mód, Telefonszám.

Vásárlás:

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül.

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

A rendelés menete:

A Termék kiválasztása után Ön a „Kosárba” gombra kattintva helyezhet – tetszőleges számú terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

A termékeket a Kosárba helyezheti bejelentkezés nélkül is, továbbá meg is rendelheti azt, azonban a könnyebb rendelésmenet elérése érdekében Önnek lehetősége van regisztrálni, és a továbbiakban, regisztrált vásárlóként termékeket rendelni. A regisztrációt a „Regisztráció” menüpont alatt találja. Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a jelszó Bejelentkezés emlékeztetőt. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor a jelszavát e-mailben elküldjük Önnek. Belépést a Bejelentkezés menüpont segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a belépés gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az Ön regisztrált e-mail címe és a kilépés gomb, amely segítségével elhagyhatja az áruházat.

A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár megtekintése” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.

Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Megrendelés” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

„Megrendelés” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön által kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes bruttó vételár. Ezek után szükséges a felhasználói adatokat kitölteni (Név, Cím, Szállítási mód, Fizetési mód, Elérhetőségek).

A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Folytatás a következő lépéssel” gombra kattintva folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a „Mégsem” gombra kattintva törölheti/javíthatja az eddig bevitt adatokat, és visszaléphet a Kosár tartalmához. A „Folytatás a következő lépéssel” gombra kattintás esetén Ön a „Rendelés áttekintése” oldalra érkezik. Itt láthatja összegezve az Ön által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a felhasználói, számlázási és szállítási adatokat és az Ön által fizetendő összeget (ezeken az adatokon itt már nem változtathat, csak ha a „Vissza” gombra kattint).

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel):

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

Ön a „Fizetés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Szolgáltató, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte:

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Szolgáltató legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Szolgáltató által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik. Az így létrejött szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, a Szolgáltató által iktatásra nem kerül, ugyanakkor a fentiek szerint, azaz nem papír alapon Önnek hozzáférhetővé válik és rekonstruálható.

A szerződéskötésre – a felek ettől eltérő, egyértelmű és kölcsönös megállapodása hiányában – kizárólag magyar nyelven kerülhet sor.

A megrendelt termék ellenértékének és a szállítás díjának fizetésének módja:

A megrendelt termék fizetésére a Honlapon kizárólag elektronikusan, bankkártyával (a SimplePay alkalmazáson keresztüli) van lehetőség. A Szolgáltatási díjat a Megrendelő előzetesen köteles megfizetni. Vásárló a Honlapon történő vásárlással egyidejűleg, köteles teljesíteni a fizetési kötelezettségét. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult késedelmi kamat, továbbá fizetési felhívás küldése esetén felhívásonként 4000.- Ft, a követelés érvényesítésével kapcsolatos adminisztrációs díj érvényesítésére. A Szolgáltató mindaddig nem köteles megkezdeni a Szolgáltatás teljesítését, amíg a Megrendelő a Szolgáltatási díjat ki nem egyenlítette.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és a garancialevelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Szállítás módjai és díjszabása:

Önnek lehetősége van a megrendelni kívánt terméket a rendelés során megadott szállítási címre rendelni futárszolgálattal, amely a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. közreműködésével valósul meg.

Raktáron lévő termékek esetében a megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron 10 nap.

Panaszkezelés:

A Honlapon vásárolt Szolgáltatással kapcsolatos panaszügyintézésre az alábbiak szerint van lehetőség:

Szóbeli panasz esetén:

 • személyesen: A Besthetics I.M.C. székhelyén a 1062 Budapest, Aradi utca 22. szám alatt.
 • telefonon: A Besthetics Kft. telefonszámán keresztül: +36 70 720 8071, munkanapokon 7-től 20 óráig.

Írásbeli panasz esetén:

 • személyesen vagy érvényes írásbeli meghatalmazással rendelkező más személy által a A Besthetics I.M.C. székhelyén a 1062 Budapest, Aradi utca 22. szám alatt átadott levél útján. Amennyiben az Ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
 • postai úton a következő levelezési címre küldve: Besthetics I.M.C., 1062 Budapest, Aradi utca 22.
 • elektronikus levélben az info.besthetics@gmail.com e-mail címre.

A Szerződés a felek közös megegyezésével írásban bármikor módosítható.

A Szerződéssel összefüggésben írásbelinek minősül az e-mail útján történő nyilatkozattétel is.

A Szolgáltató elérhetőségei, melyekre az írásbeli jognyilatkozatokat címzeni szükséges: e-mail: info.besthetics@gmail.com, postacím: 1062 Budapest, Aradi utca 22.

Az e-mail-en továbbított jognyilatkozat akkor minősül közöltnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. A postai úton továbbított jognyilatkozat közöltnek tekintendő a tértivevényen az átvétel időpontjaként meghatározott időpontban; átvétel megtagadása esetén a megtagadás időpontjában; ’nem kereste’, ’elköltözött’ vagy ’címzett ismeretlen’ postai jelzés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon. Személyes vagy futárszolgálattal történő kézbesítés esetén a nyilatkozat közöltnek tekintendő az Ügyfél által megadott lakcímen, Szolgáltató esetén a 1062 Budapest, Aradi utca 22. szám alatt történő, Ügyfél ill. Szolgáltató nevében küldemény átvételére jogosult személy részére való átadásának időpontjában.

Jelen ÁSZF jogi védelem alatt áll. Részben vagy egészben történő átvétele, felhasználása tilos.

Elállás joga

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról:

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. a terméknek,
 3. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy által átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása:

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Kérjük, hogy az elállási nyilatkozatot és a terméket az alábbi címre visszajuttatni szíveskedjenek:

Cégnév: „Besthetics I.M.C.” Korlátolt Felelősségű Társaság, 1062 Budapest, Aradi utca 22.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

A Szolgáltató a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

Az indokolás nélküli elállási joga gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét Önnek kell viselnie, ha a termék postai küldeményként nem küldhető vissza;

Ebben az esetben Ön a hivatkozott Kormányrendelet 26. § szerint köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, ha a teljesítést követően gyakorolja az indoklás nélküli felmondási jogát.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható:

Az Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

A fentiekhez kapcsolódóan a Szolgáltató tájékoztatja Önöket, hogy a 2005. évi XCV. törvény szerint gyógyszernek minősülő termékek kapcsán a 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 21/B. § (1) bekezdése és a fenti, 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja alapján azok visszavételére, így az indokolás nélküli elállásra nincsen jogszerű lehetőség. Jelen ÁSZF elfogadásával Ön ezt a tényt kifejezetten tudomásul veszi.

Jótállás, szavatosság, kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül)?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.

A szolgáltató a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti az Ön nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Valamennyi a Szolgáltató által forgalmazott termék kapcsán a jelen ÁSZF-ben foglalt jótállás kizárólag abban az esetben érvényesíthető, amennyiben az adott termék használata során a vonatkozó előírások betartásra kerültek és a használat rendeltetésszerű volt.

Jogos panasz esetén a jótállás tartalmazza a hibás terméknek a megrendelő telephelyéről történő vissza- és az új termék kiszállításának költségeit. Ellenkező esetben a szállítás, illetve a csomagküldés költségei minden esetben a panaszt benyújtót terheli.

A termék cseréjének elbírálása az adott termék gyártójának hatáskörébe tartozik. A jótállás érvényét veszti, amennyiben igazolható, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, szállítás során történő sérülés vagy egyéb a Szolgáltató önhibáján kívül eső körülmény miatt következett be.
Az eljárás megindítására – a panaszos által – a hiba észlelését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül felvett jegyzőkönyv esetén kerülhet sor.
Ön annak felvételét követően 5 munkanapon belül köteles megküldeni nekünk a garanciális terméket, a késedelemből eredő többletköltség és károk viselésére a késlekedő fél köteles. A hiba észlelésének figyelmen kívül hagyása következtében késedelmesen, de a jótállási időn belüli igényérvényesítés esetén a késedelem következményeit (további meghibásodási és javítási költségek) a késedelmesen eljáró fél viseli.
A jótállás érvényesítésével kapcsolatos eljárás kizárólag írásban történhet, a felek által kölcsönösen ismertetett elérhetőségek útján.

A vásárolt termék sértetlenségét Ön átvételkor köteles ellenőrizni! Nem áll módunkban a jótállást érvényesíteni, ha a termék sértetlen átvételét igazoló dokumentum aláírása után külsérelmi hibára hivatkozik.

A fentiek szerinti hozzánk benyújtott panasza kezelésen túl Önnek lehetősége van az alábbi szervekhez is fordulni panasza kivizsgálása érdekében:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/api/item/file-preview/9747/b202919da73db87382bd2ecb98d48e18.pdf

Önnek lehetősége van továbbá online vitarendezésre is az alábbi elérhetőség (ODR link) útján:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Önnek lehetőséges van Békéltető Testülethez is fordulni, amelyeknek listáját az alábbi linken találja:

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Vegyes rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben Ptk (2013. évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Az Önnel kötött szerződések kapcsán kialakuló peres eljárások kapcsán a felek pertárgyértéktől függően a Soproni Járásbíróság, illetve a Győri Törvényszék illetékességét kötik ki.

Szerzői jogok

A webshop-hoz tartozó minden szellemi tulajdon szerzői jogi védelem alatt áll.

Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

Adatkezelési Szabályzat

A jelen ÁSZF elfogadásával Ön Tudomásul veszi, hogy SimplePay fizetési mód esetén a Szolgáltató adatkezelő által a(z) https://simplepay.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

Név, email cím, telefonszám, számlázási adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Budapest, 2021. április 19.